lewy.swf
Loading Flash movie...

_________________________

Naszą witrynę przegląda teraz 4 gości 
Ruszają szkolenia w 2012 roku. Drukuj Email
Wpisany przez Grzegorz Niewidok   
piątek, 02 marca 2012 11:58


Wraz z rozpoczęciem nowego roku 2012 rusza kolejny cykl szkoleń w ramach projektu Grecka Arate rozwija oświatę.


Wsparciem zostali objęci nauczyciele szkół podstawowych, gimnazjalnych, nauczyciele przedszkoli w Gminie Knurów jak również pracownicy administracji oświatowej oraz kadra zarządzająca oświatą.

Głównym celem projektu jest dostarczenie wiedzy i umiejętności potrzebnych w pracy pedagogicznej i na rzecz systemu oświaty w mieście, w kontekście zachodzących zmian na rynku pracy. W szkoleniach uczestniczy 428 osób w tym 383 kobiet i 45 mężczyzn.

Dzięki udziałowi w projekcie, nauczyciele szkół poszerzą swoją wiedzę na temat kluczowych kompetencji, niezbędnych w codziennej pracy z uczniami, a także w zakresie znajomości przepisów prawa.

Nauczyciele przedszkoli będą mieli okazję doskonalić zawodowy warsztat, pomocny w realizowaniu takich tematów jak np. przeciwdziałanie kształtowaniu się w umysłach dzieci stereotypów , czy też praktyczne wykorzystanie przedstawień teatralnych do pracy z dziećmi.

Zagadnienia dotyczące zamówień publicznych i ochrony danych osobowych poruszane będą z kolei na szkoleniach dla pracowników administracyjnych knurowskich placówek oświatowych.

Prawo oświatowe oraz prawo pracy będą wiodącymi tematami podczas szkoleń przeznaczonych dla kadry zarządzającej systemem oświaty. Dyrektorzy szkół i przedszkoli dowiedzą się również więcej jak pozyskiwać dofinansowanie z funduszy Unii Europejskiej na działania statutowe.

Wszyscy uczestnicy w ramach projektu otrzymują bezpłatne podręczniki i materiały biurowe pomocne w ćwiczeniach podczas zajęć oraz w dalszym pogłębianiu nabytej wiedzy.

Na koniec każdego modułu tematycznego, uczestnicy otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.