lewy.swf
Loading Flash movie...

_________________________

Naszą witrynę przegląda teraz 5 gości 
Grecka Arate rozwija oświatę - o projekcie. Drukuj Email
Wpisany przez Grzegorz Niewidok   
poniedziałek, 14 marca 2011 09:19

Grecka Arate rozwija oświatę to tytuł trzeciego projektu realizowanego przez pracowników Miejskiego Zespołu Jednostek Oświatowych w Knurowie.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; Priorytet IX- Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach: Działanie 9.4 – Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty.

Głównym celem projektu jest wsparcie pracowników oświatowych poprzez dostarczenie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy pedagogicznej i oświatowej w kontekście zachodzących zmian.

Realizacja projektu zaplanowana jest na okres dwóch lat, potrwa od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku. Budżet projektu wynosi 576 401,00 zł.

W ramach zaplanowanych działań przeprowadzone zostaną szkolenia dla 395 osób, w tym dla nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach, pracowników administracyjnych oświaty oraz dla kadry zarządzającej oświatą, łącznie w szkoleniach weźmie udział 395 osób.Nauczyciele szkół podstawowych i gimnazjów w roku 2011 przystąpią do następujących szkoleń:

 

 

 1. Wypalenie i stres w pracy nauczyciela.
 2. Budowanie pozytywnego wizerunku równości kobiet i mężczyzn wśród uczniów.
 3. Budowanie autorytetu nauczyciela.Nauczyciele przedszkoli:

 1. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.
 2. Zabawy taneczne i rytmiczno- ruchowe
 3. Przeciwdziałanie agresji w grupie przedszkolnej.Pracownicy administracji oświatowej:

 1. Przepisy Kodeksu i Postępowania Administracyjnego.
 2. Komunikacja interpersonalna i rozwiązywanie konfliktów.
 3. Prowadzenie spraw kadrowych.Kadra zarządzająca oświatą:

 1. Psychologia zarządzania
 2. Zarządzanie kadrami w oświacie
 3. Gospodarka finansowa jednostek oświaty.
 4. Wybrane elementy rachunkowości budżetowej